PRIVACY

 Privacyverklaring

Persoongegevens, die worden verwerkt 
Stichting MONE maakt gebruik van een bestelformulier, waarop alleen wordt ingevuld datgene wat noodzakelijk is om de bestelling te kunnen verwerken. Meteen nadat de bestelling bij Stichting MONE is binnengekomen worden de gegevens van het bestelformulier op de server verwijderd. 
Waarom Stichting MONE gegevens nodig heeft 
Stichting MONE verwerkt de door u privé verstrekte persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen (o.a. voor reclamedoeleinden) en/of om u de door u bestelde artikelen te kunnen toezenden. Daarnaast kan Stichting MONE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit een vorm van muzikale dienstverlening.
 Hoe lang Stichting MONE gegevens bewaart 
Stichting MONE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens staan niet op de server.
 Delen met anderen 
Stichting MONE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van Stichting MONE worden op geen enkele wijze bezoekgegevens bijgehouden.
Gebruik van cookies
Stichting MONE heeft een website, die is gemaakt met de software van webklik.nl en daardoor worden alleen de strikt noodzakelijke cookies gebruikt, die nodig zijn voor het goed functioneren van de website van Stichting MONE. 
Tracking-cookies of anderssoortige cookies, waarmee personen die contact maken met de website van Stichting MONE kunnen worden gevolgd, worden niet gebruikt.
Indien iemand de fragmenten van YouTube beluistert of een andere gelinkte website gebruikt, dan zijn daarbij de privacyregels van de betreffende website van toepassing en niet die van de website van Stichting MONE zijnde www.crewmusic.nl  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@crewmusic.nl
Stichting MONE zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 Beveiligen 
Stichting MONE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegan, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de website van Stichting MONE worden geen persoonsgegevens opgeslagen.  
Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting MONE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting MONE via info@crewmusic.nl
crewmusic.nl is een website van Stichting MONE.  
Stichting MONE is als volgt te bereiken: 
Post- en vestigingsadres: Pianohof 6, 4876VM Etten-Leur
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 50990462
BTW-nummer: NL823034689B01 
Tel. 076-5040770 of 06-21213136 
E-mail: info@crewmusic.nl of mone@ziggo.nl 
Rekeningnummer: NL26INGB0005674828