Info en contact

 

Informatie of afspraak algemeen: mone@ziggo.nl

Muziek en CD's: info@crewmusic.nl of mone@ziggo.nl

 

Voor telefonisch contact en sms: 06 -21 21 31 36

 

Giften en donaties zijn hartelijk welkom op rekeningnummer:

 

NL26 INGB 0005 6748 28

t.n.v. Stichting MONE te Etten-Leur.

 

N.B. Muzikale, pedagogische of psychologische begeleiding op conservatorium- en universitair niveau:

 uitsluitend op aanvraag.