UITGEVERIJ MONE


Wij nemen luisterboeken op en werken doorgaans met kleine oplages. Daarom kunnen veel mensen eindelijk bij ons hun spel, zang of gesproken woord laten opnemen, al dan niet met ISBN/EAN-nummer.

 

Alle luisterboeken worden officieel ISBN geregistreerd en zijn dus te bestellen in de boekhandel.

 

In de verkoop dient u zelf ook actief te zijn. Het is handig voor een intekenlijst te zorgen of aan crowdfunding te doen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. 

Een auteur krijgt bij ons de zogenaamde boekhandelskorting

van 42% bij aankoop van de oplage.

 

Voordat een opdracht wordt aanvaard, betaalt de opdrachtgever € 75,00 als borgstelling.

Nadat de gang van zaken is doorgesproken wordt e.e.a. contractueel vastgelegd.

Na productie wordt de borgsom in mindering gebracht op de totale kosten. 

Bij het niet doorgaan van de opdracht gaat deze borgsom naar de uitgever

als vergoeding voor de gemaakte kosten en bestede tijd.

Bij het verlenen van de opdracht gaat de opdrachtgever met de borgsom akkoord. 

 

Opdrachten, die buiten dit kader vallen moeten door de opdrachtgever

volledig voorgefinancierd worden. Dat kan uitsluitend op afspraak ook in termijnen gebeuren. 

Dat is bij voorbeeld het geval, als we alleen de eindredactie en/of vormgeving verzorgen van een  luisterboek (afbeelding in het CD-doosje e.d.), dat niet door ons wordt uitgegeven. 

Het tarief voor eindredactie en vormgeving bedraagt €35,00 per uur (incl.BTW)

 Wilt u uw wens uit laten komen,

aarzel dan niet contact met ons op te nemen.